The art of growing respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door the art of growing niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The art of growing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, social media sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.  Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

The art of growing is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor The art of growing geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door The art of growing. Deze worden hieronder toegelicht:

  • The art of growing stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, e-mailadres en bedrijfsnaam worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van The art of growing. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  • Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met The art of growing via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

  • De website van The art of growing verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The art of growing, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.